Slider

Værdigrundlag og vedtægter

Vestjyllands Højskole vil fremme den almendannende oplysning på folkelig dansk grund. Målet er at give eleverne og kursisterne livsmod og lyst til at udfordre og forme nutidens og fremtidens samfund. Vestjyllands Højskole er et sted for det skabende menneske, et sted for udtryk og indtryk samt for undren og eftertanke. Et sted, hvor glæden ved at opdage og tænke over livets mangfoldighed, såvel i det moderne som i vores historiske arv, er i centrum.

Det er Vestjyllands Højskoles mål:

  • At fokusere på personlig myndiggørelse ved at give mulighed for fordybelse i væsentlige emner af personlig-eksistentiel, samfundsmæssig og etisk og kulturel-æstetisk karakter.
  • At være en egns skole og her tjene som et kulturcentrum.
  • At kaste et globalt lys over det personlige, lokale og nationale liv.
  • I praksis og med midler vise, hvorledes man kan tage ansvar for et bæredygtigt samfund.
  • At vægte nysgerrighed, livsmod, seriøsitet, kundskaber, kreativitet og intellektuel udfoldelse.
  • At få øje på medmennesket
  • At vægte samtalen og den demokratiske proces. 8) At skærpe sansen for kvalitet, fantasi og glæden ved fordybelse i såvel livets store spørgsmål som i det mære levede liv, som udfolder sig på skolen til hverdag og fest.

Læs højskolens vedtægter

 

Essential SSL